Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

stellathecat
3974 c7db 390
Reposted fromlittlefool littlefool viaapeee apeee
1506 5314 390
Reposted fromheartsperm heartsperm viasoftly softly
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
stellathecat
2508 cbae 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
stellathecat
Jak na mój gust, potrzeba mi znów Twoich ust
— Jamal
Reposted fromthesmajl thesmajl viamefir mefir
stellathecat
na pewno gdzieś za rogiem
jest ktoś dla kogo Bogiem
się staniesz i kto Ciebie
śnił wciąż tylko dla siebie
— Natalia Nykiel
Reposted frommefir mefir
stellathecat
1671 ee49 390
Reposted fromsidestory sidestory
stellathecat
7604 0ac8 390
Reposted fromlittlefool littlefool viamefir mefir
stellathecat
4915 ef45 390
Reposted fromfeliscatus feliscatus viamefir mefir

July 08 2015

stellathecat
9368 42ea 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaaartynnn maaartynnn
stellathecat
stellathecat
stellathecat
Co więcej jest do zrobienia. Spać i czekać.
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaczoo czoo
stellathecat
Reposted frombluuu bluuu viaczoo czoo
stellathecat
5252 d257 390
Reposted fromikari ikari viamentalstate mentalstate

July 05 2015

stellathecat
0635 0090 390
Reposted fromeryawen eryawen viasoadysta soadysta
stellathecat
9572 963f 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaskandaliczna skandaliczna
stellathecat
1667 1915 390
Reposted frombjureczko bjureczko viacharlie69 charlie69
stellathecat

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith vianayantara nayantara
stellathecat
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajdeg jdeg
stellathecat
W końcu przychodzi ten moment, kiedy chciałabym wiedzieć jak Ci mija dzień. Chciałabym wiedzieć, czy Twoje kąciki ust unoszą się lekko na myśl o mnie. Albo czy myślisz o tym, którą ręką będziesz wędrować mi po plecach. No i czy w ogóle o mnie myślisz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawilkstepowy wilkstepowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...